Služby

Nábor a výběr

Při vyhledávání lidí jsme zaměřeni spíše na vrcholový, vyšší a střední management, na pozice odborníků. Nejsme zaměřeni jen na několik málo oborů, pracujeme průřezově. Logistického manažera potřebuje stejně tak logistická společnost jako výrobní či obchodní firma. Schopný obchodní manažer je platný všem firmám bez rozdílu, samozřejmě s oborovými specifiky (např. prodej investičních celků x prodej služeb x FMCG).

 • Executive Search
 • Recruitment
 • Assssment & Development Centra

Audit a analýzy

Při auditu, analýze pracovních pozic, analýze motivačních systémů, AC/DC atd. se samozřejmě soustřeďujeme na firmu jako celek nebo na její dílčí část, na týmy, které se skládají z lidí na různých úrovních řízení, z řadových pracovníků.

Principy práce při analýzách, auditu, průzkumu samozřejmě odrážejí specifika daného oboru či divize firmy, způsobu řízení společnosti, její firemní kultury. Respektujeme jiný způsob práce např. s lékaři a jiný s ekonomickým úsekem společnosti.


Motivace a hodnocení

Většina firem má nezaměnitelnou firemní kulturu, jejíž součástí je i přístup k ocenění / motivaci lidí. Každá firma má ale různě velikou kapsu, ze které lze brát. Každá firma se pohybuje v určitém prostředí, kterému se při tvorbě motivačních systémů musí přizpůsobovat. Podstatné je, aby motivace nebyla nahodilá, měřila spravedlivě všem a byla porovnatelná s okolím. Spíše se lidé smíří s tím, že mají všichni málo, než s tím, že jsou mezi nimi neodůvodněné rozdíly. Motivace a hodnocení jdou ruku v ruce – jde právě o ono slovo „neodůvodněné“. Hodnocení je jedním ze základů motivace, kdy člověk dostává zpětnou vazbu na své výkony, na to, jak je vnímáno jeho pracovní úsilí. I manažerům dává zpětnou vazbu, jak jsou vnímáni podřízenými nebo týmem, na co „jedou“ jednotliví pracovníci. Známým termínem je 360°zpětná vazba (360-feedback nebo 360-degree feedback), tedy metoda hodnocení zaměstnanců v podobě dotazníkového šetření. Firma získává hodnocením nástroj k personálnímu plánování, odměňování, dalšímu rozvoji zaměstnanců. Umíme připravit podklady pro hodnocení ve firmách, přizpůsobené jejich specifikům. Pokud firma potřebuje facilitátora, jsme zde pro Vás. Většinu lidí motivuje spravedlivé finanční ohodnocení výkonu, postavení, dobré jméno firmy, dobré mezilidské vztahy, zajímavá náplň práce, využití odbornosti, možnost uplatnit samostatnost a kreativitu, mít soukromý život s pracovním v rovnováze , dlouhodobá perspektiva. Někdy ale rozhodují i další „hmatatelné statky“ a porovnání s jejich nabídkou ve firmách v okolí či ve stejném oboru. Takovéto analýzy, porovnání jsou i v nabídce našich služeb.

Obory, ve kterých se nejčastěji pohybujeme

 • Autoprůmysl a dodavatelé pro autoprůmysl
 • Bankovnictví, pojišťovnictví
 • Ekonomika, podnikové finance, audit
 • Energetika, zásobování energiemi, vodou
 • Farmacie
 • FMCG
 • Hotelový průmysl
 • Chemie
 • Kvalita, jakost
 • Logistika, Supply Chain Management
 • Marketing
 • Nákup, Procurement
 • Personalistika a lidské zdroje
 • Právo, advokacie
 • Obchod
 • Retail
 • Spotřební zboží, spotřební elektronika
 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Elektrotechnika
 • Telekomunikace
 • Tisk, obaly
 • Výroba a průmysl
 • Zdravotnictví